CO JE TO METEOROLOGICKY RADAR?

Meteorologicke radary

sú meracie zariadenia, ktoré prostredníctvom elektromagnetických vĺn detekujú signál rozptýlený časticami tvoriacimi oblačné polia. Úlohou radaru v meteorológii je v prvom rade zväčšiť dosah ľudského oka. Z vizuálneho pozorovania však nieje možné zistiť priestorový rozsah oblačných polí a vnútornú štruktúru oblakov. To je druhá úloha radaru, zmerať parametre oblačných polí, z čoho je možné analyzovať ich vlastnosti.