KOMU JE URČENÝ STWR?

Oblasti, ktoré ocenia STWR

  • Médiá TV predpovede počasia, animácia priestorových pohľadov na postup oblačných polí počas zaujímavých poveternostných situácií
  • Cestovný ruch v rekreačných centrách umožní zákazníkom prehľad o výskyte a vývoji nebezpečných javov, informácie prispejú k ich bezpečnosti a spokojnosti
  • Doprava zabezpečenie údržby cestných a železničných komunikácií v zimnom období pri intenzívnych zrážkach
  • Malé letectvo informácie zabezpečia predletovú prípravu, bezpečnosť pri letoch a pri štartovacích a pristávacích manévroch aj v obtiažnych podmienkach
  • Vodné hospodárstvo v ostatných rokoch prichádza k intenzívnym nebezpečným poveternostným javom, ktorých dĂ´sledkom sú prudké lokálne povodne, aktuálne informácie sú dôležité pre výstrahy a riadenie činnosti pri povodniach v lokálnych povodiach
  • Poľnohospodárstvo umožňuje predísť zapadnutiu a poškodeniu poľnohospodárskej techniky v rozmočenom teréne a stratám na vlhkých znehodnotených plodinách
  • Armáda a civilná obrana bezpečnosť prevádzky vojenského letectva a ochrana obyvateľstva a majetku pri živelných pohromách

Patrite do jednej z uvedenych kategorii ? Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností, kontaktujte nas !