NAŠE MODELY RADAROV

STWR 17X - priemer antény 17"

STWR 23X - priemer antény 23"

ČO DOKÁŽE STWR

 • rezy oblačnými poliami
 • plošný a priestorový pohľad na rozloženie oblačných polí
 • rozpoznávanie nebezpečných meteorologických javov detekovateľných radarom :
      - búrky a prehánky spojené s vypadávaním krúp
      - búrky s tekutými alebo snehovými zrážkami
      - prehánky s tekutými alebo snehovými zrážkami
      - dážď a sneženie vypadávajúce z vrstevnatej oblačnosti
 • okamžité intenzity a skupenstvo zrážok pri dopade na povrch zeme
 • úhrny a trvanie zrážok
 • tendencia, smer a rýchlosť vývoja oblačných polí,prognóza uvedených informácií na 30 až 60 minút
 • špecializovaný softvér na spracovanie aerologických a synoptických údajov
 
_____________